مسئولیت حمایت اجتماعی و قضائی از کودکان به قوه قضائیه سپرده شد

به نقل از سایت اخبار  امور قضایی :    
 

به گزارش خبرنگار مهر،، محمود عباسی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح یازدهمین مدرسه حقوق کودک استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: کودکان بر اساس مبانی حقوق نظام بین المللی و داخلی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق کودکان نیاز به عدالت اجتماعی دارد و این مهم تعامل همه جانبه مجامع بین المللی را می‌طلبد.

عباسی افزود: حقوق کودکان از سوی مرجع ملی کنفوانسیون حقوق کودک مدیریت می‌شود. کنگره‌های بین المللی از ۱۹۲۴ تاکنون تا کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پروتکل‌های الحاقی آن و برنامه‌های توسعه، قوانین و مقررات جاری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را شامل می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه بزه دیدگی کودکان و نوجوانان اقدامات مناسبی انجام داده و مسئولیت حمایت اجتماعی و قضائی از کودکان به قوه قضائی سپرده شده و همکاری بین دستگاه‌ها و هماهنگی لازم نیز از سوی مرجع کنوانسیون کودک دنبال می‌شود.

عباسی خاطرنشان کرد: در جامعه دینی و اسلامی توجه به حقوق کودکان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی پیشرو محسوب می‌شود.

برچسب ها:

امور قضایی

106
0 0