تشکیل کارگروه بررسی اجرای قانون تسری فوق العاده خاص

به نقل از سایت اخبار  امور قضایی :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با صدور دستوری خطاب به معاون قضائی، اجرای احکام و امور مجلس عنوان داشت: مقرر است در راستای صیانت از حقوق قانونی و شأن ومنزلت همکاران محترم و خدوم، در اسرع وقت هیئتی تحت عنوان" کارگروه بررسی اجرای مطلوب قانون تسری فوق العاده خاص" با عضویت اشخاص متخصص و مؤثر، تشکیل و پس از بررسی جامع موضوع، راهکارها و پیشنهادات مربوطه ظرف مدت یک ماه گزارش شود.

شایان ذکر است موضوع حق تسری فوق العاده خاص، قانونی است که در سال ۱۳۹۲ تصویب گردیده اما اجرای آن تا کنون محقق نشده است.
 

برچسب ها:

امور قضایی

166
0 0