جریان افتادن اعاده دادرسی اخیر بیانگر انصاف دستگاه قضا است

به نقل از سایت اخبار  امور قضایی :    
 

ابراهیم کیانی وکیل پایه یک دادگستری و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده ای است که قانونگذار آن را پیش بینی کرده است گفت: قانونگذار این حق را برای اشخاص متعدد من جمله محکوم علیه پیش بینی کرده است تا طبق شرایط قانونی و مستند به این ماده تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور تقاضا کند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه حکم اعدام مجازات سنگینی است ادامه داد: رئیس قوه قضائیه همیشه تاکید داشته است که اجرای قانون باید به درستی انجام شود و در عین حال حقوق شهروندان نیز باید به صورت کامل رعایت شود.

کیانی در ادامه با تاکید بر اینکه به جریان افتادن اعاده دادرسی درباره پرونده اخیر نشان از عدالت و انصاف دستگاه قضائی دارد افزود: خوشبختانه دستگاه قضائی مرعوب فضا سازی و هیاهو رسانه‌ای نشده است و تمام تلاش خود را برای جاری کردن عدالت به کار می‌بندد.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به جریان افتادن اعاده دادرسی اخیر را فارغ از هیاهوها دانست و تاکید کرد: دستگاه قضائی مجری عدالت است و اعاده دادرسی نشان از استقلال، عدالت و انصاف دستگاه قضائی دارد و فارغ از اینکه نتیجه این دادرسی چه خواهد بود نشانگر آن است که دستگاه قضا به هیاهوها توجه ندارد و هر آنچه حق است انجام خواهد داد.

برچسب ها:

امور قضایی

128
0 0