سومین جلسه محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی آغاز شد

به نقل از سایت اخبار  امور قضایی :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از مدیران متخلف سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.

برچسب ها:

امور قضایی

123
0 0