پلیس و دستگاه قضائی با محتکران دارو برخورد کنند

به نقل از سایت اخبار  امور قضایی :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه صبحانه کاری با وزیر دادگستری ضمن تشکر از وزارت دادگستری، گفت: در این نشست، مقرر شد کمیته مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به ریاست رییس سازمان تعزیرات حکومتی و با هدف مراقبت بیشتر از حقوق مردم در حوزه سلامت و برخورد با متخلفین این حوزه تشکیل شود.

وی در واکنش به احتکار احتمالی دارو و تجهیزات پزشکی در انبارهای غیرمجاز، اظهار داشت: ممکن است متخلفینی در داروخانه و مکان های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

هاشمی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت بهداشت مراقبت از اصالت دارو و عدم افزایش قیمت آنها است، افزود: تصور می کنم در حوزه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی، مسئولیت با سایر دستگاه ها است و چنانچه در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی احتکاری صورت گیرد، برخورد با متخلفین این حوزه بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضائی است. البته وزارت بهداشت، شرکت های دریافت کننده ارز و وارد کننده و داروخانه ها را در صورت تخلف در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی از بسیاری از امتیازات محروم خواهد کرد.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که در حوزه سلامت هیچگونه تخلفی صورت نگیرد؛ چراکه تخلف به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست زیرا با جان انسان ها سروکار دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا جایی که اطلاع دارم و دیده ایم تخلفات از این قبیل موارد بسیار نادر بوده و امیدواریم شاهد تخلفی در این حوزه نباشیم. 

برچسب ها:

امور قضایی

102
0 0