لطفاهمه کمیته‌ها و کمیسیون‌های مبارزه با فساد را تعطیل کنید!

به نقل از سایت اخبار  امور قضایی :    
 

 خبرگزاری مهر- حسین قربانزاده*:  امروز در خبرها آمده بود که در شورای عالی امنیت ملی هم کمیته مبارزه با فساد ایجاد شده است. حتما این اتفاق وقتی در خبرها می آید به عنوان یک دستاورد مهم ارزیابی می شود و گام مهمی در مسیر مبارزه با فساد تلقی می شود.

فقط سوال اینجاست که اگر تشکیل کمیته و کمیسیون و ... یک گام تلقی می شود، چرا با این همه گام هایی که در قالب کمیته و کمیسیون و ... برداشته شده، هنوز در موضوع کاهش فساد در جا می زنیم!؟ این سوال، پاسخ بسیار ساده و روشنی دارد. حقیقت آن است که راهبرد ما در مبارزه با فساد، تاکید بر قدرت پیل در مقابله با آب چشمه در سطوح پایین بوده به جای آنکه از ابتدا با بیل سراغ سر چشمه برویم!

هوشمند سازی و اتصال پایگاه های داده ها، توسعه شرایط رقابتی، ایجاد شفافیت در همه عرصه ها، تاکید بر اقتصاد مردمی چهار محور و پیش نیاز اساسی مبارزه با فساد اقتصادی هستند که اگر به آنها بی توجهی شود، باید همواره منتظر تولیدات کارخانه مجرمان و مفسدان اقتصادی بود. وقتی هزینه تجارت غیر رسمی و سفته بازی ارزان باشد و برای افراد مطلوبیت داشته باشد و از سوی دیگر هزینه تجارت رسمی و کسب و کار پاک بالا باشد، این جامعه خودبخود مجرم پرورش می دهد و دائما فعالان اقتصادی را به سمت و سوی جرایم اقتصادی هدایت می کند.
آقایان مسوول اگر بدنبال گسترش فساد اقتصادی هستید، کمیته ها و کمیسیون های مبارزه با فساد را افزایش بدهید تا آنجا که هر خانواده یک کمیته مبارزه با فساد داشته باشد!
و اگر بدنبال کاهش فساد، هستید، هزینه کسب و کار اقتصادی و تجارت را کاهش دهید و مطلوبیت فساد را به حداقل برسانید تا فقط به مجرمان حرفه ای محدود شود و قدرت پیل را بگذارید صرفا صرف آنها شود.

خیابانی را یکطرفه نکنید که راه عبور و مرور روزمره مردم است چون با تابلو ورود ممنوع شما هم باز رفت و آمد قطع نمی شود فقط ممکن است از دید شما پنهان بماند!
هر مانعی که پیش پای کسب و کار خصوصی می گذارید، بذر رانت و فساد را می کارید و هزاران فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، وحید مظلومین و ... درو میکنید!

اگر واقعا به دنبال کاهش فساد هستید، بسم الله ...
۱- همه دیتاسنترهای مراکز مهم اقتصادی مانند بانک مرکزی، گمرک، مالیات و ... را به هم متصل کنید
۲- پنجره واحد توسعه‌ی خدمات الکترونیکی و یکپارچه‌سازی ارایه‌ی خدمات الکترونیکی را به سرعت کامل کنید
۳- رویه ها، بخشنامه ها، امضاهای طلایی، مقررات زائد و مخل کسب و کار سالم را در اسرع وقت حذف کنید
۴- همه رویه های ضد رقابتی و موجد انحصار را حذف کنید
۵- مهاجرت از بخش خصولتی به بخش واقعی اقتصاد مردمی را تسهیل و بلکه تکلیف کنید
۶- سیاست های دستوری و تکلیفی موجد رانت را حذف کنید.
۷- شفافیت، شفافیت، شفافیت! همه عرصه های تصمیم سازی، اعمال سیاست ها، انعقاد قراردادها و آمار و اطلاعات و ... را آنلاین و شفاف در اختیار مردم بگذارید.


سر گرگ باید هم اول برید
نه چون گوسفندان مردم درید!

*فعال رسانه‌ای 

برچسب ها:

امور قضایی

185
0 0